Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Bactefiber
Bacteflora
Flipbook
Matcha
Omegazym
Rhodiotil
Sferevit

Συμβάλει στην υγεία, στην ομαλή λειτουργία
του εντέρου και στη βελτίωση των συμπτωμάτων δυσανεξίας στη λακτόζη.

previous arrownext arrow
Slider
 • Τι είναι το BacteFlora LACT
 • Που απευθύνεται
 • Συστατικά
 • Δοσολογία

Το BacteFlora® LACT  περιέχει ένα μοναδικό συνδυασμό 10 προβιοτικών ειδών υψηλής συγκέντρωσης, ύψους
10 δισεκατομμυρίων προβιοτικών βακτηρίων ανά κάψουλα και πρεβιοτική ινουλίνη καθώς και 9.000 FCC μονάδες πεπτικό ένζυμο λακτάση για την ομαλή λειτουργία του εντέρου και τη βελτίωση των συμπτωμάτων δυσανεξίας
στη λακτόζη.

 Το BacteFlora® LACT συμβάλει στην εξισορρόπηση της εντερικής χλωρίδας καθώς και στη βελτίωση των συμπτωμάτων δυσανεξίας στη λακτόζη.

 

 Η εντερική χλωρίδα αποτελεί ένα πολύπλοκο μικροβιακό οικοσύστημα, με ξεχωριστή βιοποικιλότητα και σημαντική βιολογική δράση. Αποτελείται από περίπου 500 διαφορετικά φιλικά και παθογόνα είδη βακτηρίων, συνολικού πληθυσμού περίπου 100.000 δισεκατομμυρίων  βακτηρίων.

Η ισορροπημένη εντερική χλωρίδα, που κυριαρχείται από φιλικά βακτήρια, συμβάλει στη διατήρηση της υγείας.

Γιατί προβιοτικά

Η κακή διατροφή, ο σύγχρονος τρόπος ζωής, η  χρήση αντιβιοτικών, (είτε άμεσα είτε έμμεσα, π.χ. από την κατανάλωση κρέατος ζώων στα οποία γίνεται συστηματική χρήση αντιβιοτικών), η διάρροια, το κάπνισμα, το αλκοόλ,
τα αντισυλληπτικά, το χλώριο στο νερό, περιβαλλοντικές  μολύνσεις, ψυχική και σωματική καταπόνηση (stress), ακτινοθεραπεία, χημειοθεραπεία, η πάροδος της ηλικίας και άλλοι παράγοντες συντελούν στην διαταραχή της ισορροπίας της εντερικής χλωρίδας. Ωστόσο, υπάρχει τρόπος να προστατέψουμε αλλά και να αποκαταστήσουμε την χλωρίδα
του εντέρου, κυρίως μέσω της πρόσληψης των προβιοτικών και πρεβιοτικών.

 

Ινουλίνη

Το BacteFlora® LACT περιέχει ινουλίνη, μια πρεβιοτική φυτική ίνα από πικραλίδα που φτάνει άπεπτη στο έντερο
και χρησιμοποιείται ως τροφή από τα φιλικά βακτήρια, επιτρέποντας την αύξηση του αριθμού τους.

Τα οφέλη της ινουλίνης για τον ανθρώπινο οργανισμό είναι πολλά, αφού συντελεί στην απορρόφηση του ασβεστίου
και του μαγνησίου, ενώ βοηθά και στην ανάπτυξη φιλικών βακτηρίων του εντέρου, αποτρέποντας την εγκατάσταση παθογόνων. Επιπλέον, η χρήση της ινουλίνης δεν προκαλεί αύξηση των επιπέδων των τριγλυκεριδίων και θεωρείται κατάλληλη ουσία για τους διαβητικούς.

Πεπτικό ένζυμο Λακτάση

 Η λακτάση είναι ένα ένζυμο στο λεπτό έντερο που πέπτει την λακτόζη ( το σάκχαρο των γαλακτοκομικών).
 Συνήθως η λακτάση διασπά τη λακτόζη σε γλυκόζη που εύκολα απορροφάτε στο αίμα.
Όταν δεν υπάρχει αρκετή λακτάση για την πέψη, η λακτόζη που δεν διασπάστηκε περνάει στο έντερο
και οδηγεί σε κατακράτηση νερού με αποτέλεσμα να έχουμε φούσκωμα και διάρροια.
Η λακτόζη που περνάει στο λεπτό έντερο υπόκειται σε ζύμωση από τα βακτήρια.
Αυτή η ζύμωση παράγει διοξείδιο του άνθρακα, υδρογόνο και μεθάνιο,
αέρια που μπορεί να οδηγήσουν σε μετεωρισμό, σύσπαση και αέρια.

Το BacteFlora® LACT παρέχει 9.000 FCC μονάδες λακτάσης ανά κάψουλα, μπορεί επομένως
να βοηθήσει σημαντικά στην αντιμετώπιση συμπτωμάτων που σχετίζονται με τη δυσανεξία στη λακτόζη.

Οφέλη από την πρόσληψη BacteFlora® LACT

 • Συμβάλει στην υγεία και ομαλή λειτουργία του εντέρου
 • Συμβάλει στη βελτίωση των συμπτωμάτων δυσανεξίας στη λακτόζη

1 κάψουλα με κάθε γεύμα που περιέχει λακτόζη ή σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή φαρμακοποιού σας.

Προτείνεται η λήψη μαζί με γεύματα που περιέχουν γάλα ή γαλακτοκομικά προϊόντα για την αποφυγή συμπτωμάτων δυσανεξίας στη λακτόζη.

Σε περίπτωση συγχορήγησης με αντιβιοτικό να λαμβάνεται σε απόσταση 3-4 ωρών.

 Κατάλληλο για χρήση από άτομα με τροφικές αλλεργίες και διαβητικούς.

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ

BacteFlora LACT

10 Κάψουλες

BacteFlora LACT

30 Κάψουλες

What is BacteFlora® LACT ?

BacteFlora® LACT contains a unique combination of 10 high concentration probiotic species, amounting to 10 billion probiotic bacteria per capsule and inulin prebiotic as well as 9,000 FCC units of the digestive enzyme lactase for smooth bowel function and improvement of lactose intolerance symptoms.

Contributes to health, smooth bowel function and improves symptoms of lactose intolerance.

Addressed by BacteFlora® LACT

BacteFlora® LACT helps to balance the intestinal flora as well as to improve the symptoms of lactose intolerance.

The intestinal flora is a complex microbial ecosystem with distinct biodiversity and significant biological activity. It consists of about 500 different friendly and pathogenic species of bacteria, with a total population of about 100,000 billion bacteria.

The balanced intestinal flora, dominated by friendly bacteria, helps maintain health.

Why probiotics

Poor nutrition, modern lifestyle, antibiotic use (either directly or indirectly, eg by eating meat from animals that are systematically using antibiotics), diarrhea, smoking, alcohol, contraceptives, chlorine water pollution, environmental pollution, mental and physical stress, radiotherapy, chemotherapy, age and other factors contribute to the disruption of the intestinal flora balance. However, there is a way to protect and restore bowel flora, mainly through the intake of probiotics and prebiotics.

Inulin

BacteFlora® LACT contains inulin, a prebiotic dandelion plant fiber that reaches the intestine indigested and is used as food by friendly bacteria, allowing for an increase in their number.

The benefits of inulin for the human body are many, since it contributes to the absorption of calcium and magnesium and helps develop friendly bacteria of the intestine, preventing the spread of pathogenes. In addition, the use of inulin does not trigger an increase in triglyceride levels and is considered a suitable substance for diabetics.

Digestive enzyme LACTASE

Lactase is an enzyme in the small intestine that breaks down lactose (the sugar in dairy products).

 Usually lactase breaks down lactose into glucose that easily absorbs in the blood. When there is not enough lactase for digestion, non-digested lactose passes into the intestine and leads to water retention resulting in bloating and diarrhea. Lactose that passes into the small intestine is fermented by the bacteria. This fermentation produces carbon dioxide, hydrogen and methane, gases that can lead to flatulence, contraction and gasses.

BacteFlora® LACT provides 9,000 FCC lactase units per capsule, can therefore help significantly in the treatment of symptoms associated with lactose intolerance.

Benefits of Taking BacteFlora® LACT

 • Helps health and smooth bowel function
 • Helps improve the symptoms of lactose intolerance

Composition

Ingredients: Probiotic cultures, inuline (FOS), lactase, maltodextrin, microcrystalline cellulose, antioxidant ascorbic acid (Vitamin C), potato starch, vegetable magnesium stearate, hypromellose plant capsule (HPMC).

Each capsule contains: 10 billion (10×109) probiotic bacteria (CFU)

 • Bifidobacterium bifidum
 • Bifidobacterium breve
 • Bifidobacterium longum
 • Lactobacillus acidophilus
 • Lactobacillus casei
 • Lactobacillus rhamnosus
 • Lactobacillus plantarum
 • Lactobacillus reuteri
 • Lactococcus lactis
 • Enterococcus faecium

Lactase:  90 mg – 9,000 FCC Units

Inulin (FOS): 23.3 mg

Dosage

1 capsule with each meal containing lactose or as directed by your doctor or pharmacist.

It is recommended to take together with meals containing milk or dairy products to avoid symptoms of lactose intolerance.

In case of antibiotic co-administration, to be taken 3-4 hours apart.

Suitable for people with food allergies and diabetics.

Available in: BacteFlora® LACT 10 capsules

                     BacteFlora® LACT 30 capsules