Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Bactefiber
Bacteflora
Flipbook
Matcha
Omegazym
Rhodiotil
Sferevit

Συνδυασμός υψηλής συγκέντρωσης προβιοτικών ευρέως φάσματος και πρεβιοτικού για την υγεία
και την ομαλή λειτουργία του εντέρου.

previous arrownext arrow
Slider
 • Τι είναι το BacteFlora GOLD
 • Που απευθύνεται
 • Συστατικά
 • Δοσολογία

Το BacteFlora GOLD είναι συμβιωτικό συμπλήρωμα διατροφής με ULTRA ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
12
προβιοτικών ειδών, με 100 δισεκατομμύρια προβιοτικά βακτήρια ανά κάψουλα και ινουλίνη,
μια πρεβιοτική φυτική ίνα που φτάνει άπεπτη στο έντερο και χρησιμοποιείται ως τροφή από τα φιλικά βακτήρια.

Ο συνδυασμός προβιοτικών και πρεβιοτικών ονομάζεται συμβιωτικό.

Το BacteFlora GOLD είναι ένα συμβιωτικό προϊόν.

 Το BacteFlora GOLD συμβάλει στην εξισορρόπηση και την αποκατάσταση της εντερικής χλωρίδας.

 Η εντερική χλωρίδα αποτελεί ένα πολύπλοκο μικροβιακό οικοσύστημα, με ξεχωριστή βιοποικιλότητα και σημαντική βιολογική δράση. Αποτελείται από περίπου 500 διαφορετικά φιλικά και παθογόνα είδη βακτηρίων, συνολικού πληθυσμού περίπου 100.000 δισεκατομμυρίων  βακτηρίων.

Η ισορροπημένη εντερική χλωρίδα, που κυριαρχείται από φιλικά βακτήρια, συμβάλει στη διατήρηση της υγείας.

Γιατί προβιοτικά

Η κακή διατροφή, ο σύγχρονος τρόπος ζωής, η  χρήση αντιβιοτικών, (είτε άμεσα είτε έμμεσα, π.χ. από την κατανάλωση κρέατος ζώων στα οποία γίνεται συστηματική χρήση αντιβιοτικών), η διάρροια, το κάπνισμα, το αλκοόλ, τα αντισυλληπτικά, το χλώριο στο νερό, περιβαλλοντικές  μολύνσεις, ψυχική και σωματική καταπόνηση (stress), ακτινοθεραπεία, χημειοθεραπεία, η πάροδος της ηλικίας και άλλοι παράγοντες συντελούν στην διαταραχή της ισορροπίας της εντερικής χλωρίδας. Ωστόσο, υπάρχει τρόπος να προστατέψουμε αλλά και να αποκαταστήσουμε
την χλωρίδα του εντέρου, κυρίως μέσω της πρόσληψης των προβιοτικών και πρεβιοτικών.

Ινουλίνη

Το BacteFlora GOLD περιέχει ινουλίνη, μια πρεβιοτική φυτική ίνα από πικραλίδα που φτάνει άπεπτη στο έντερο
και χρησιμοποιείται ως τροφή από τα φιλικά βακτήρια, επιτρέποντας την αύξηση του αριθμού τους.

Τα οφέλη της ινουλίνης για τον ανθρώπινο οργανισμό είναι πολλά, αφού συντελεί στην απορρόφηση του ασβεστίου και του μαγνησίου, ενώ βοηθά και στην ανάπτυξη φιλικών βακτηρίων του εντέρου, αποτρέποντας την εγκατάσταση παθογόνων. Επιπλέον, η χρήση της ινουλίνης δεν προκαλεί αύξηση των επιπέδων των τριγλυκεριδίων και θεωρείται κατάλληλη ουσία για τους διαβητικούς.

Οφέλη από την πρόσληψη προβιοτικών και πρεβιοτικών

 • Προστασία εντερικής χλωρίδας από τη χρήση αντιβιοτικών
 • Πρόληψη και αντιμετώπιση διάρροιας από γαστρεντερικές λοιμώξεις,
  χρήση αντιβιοτικών,«διάρροια του ταξιδιώτη» και άλλους παράγοντες.
 • Ανακούφιση από τα συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου (κολίτιδα).
 • Ανακούφιση από φλεγμονώδεις και χρόνιες παθήσεις του εντέρου
 • Ανακούφιση δυσκοιλιότητας, φουσκώματος, αέρια.
 • Ενίσχυση αμυντικών μηχανισμών και φυσικής ανοσίας.
 • Ελάττωση δυσανεξίας στη λακτόζη (γαλακτοκομικά προϊόντα)
  και άλλες τροφές.
 • Ελάττωση αυξημένης χοληστερόλης αίματος.
 • Ανακούφιση αλλεργιών και μείωση δερματοπαθειών.

Ευεργετική δράση σε άτομα που πάσχουν από κολπίτιδες, στοματίτιδες,
ρευματοειδή αρθρίτιδα, διαβήτη και αναπνευστικά προβλήματα.

1 κάψουλα ημερησίως η σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού  η του φαρμακοποιού σας .
Προτείνεται η λήψη μετά το γεύμα μαζί με νερό.

Σε περίπτωση συγχορήγησης με αντιβιοτικό να λαμβάνεται σε απόσταση 3-4 ωρών.

Η κάψουλα του BacteFlora GOLD μπορεί να ανοιχθεί και το περιεχόμενο της να αναμειχθεί με νερό,
γάλα ή χυμό φρούτων (όχι καυτά).

Το BacteFlora® GOLD είναι κατάλληλο για μακροχρόνια κατανάλωση.

Κατάλληλο για χρήση από άτομα με τροφικές αλλεργίες και διαβητικούς.

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ

BacteFlora GOLD

10 Κάψουλες

BacteFlora GOLD

30 Κάψουλες

What is BacteFlora GOLD?

BacteFlora GOLD is a symbiotic nutritional supplement with ULTRA HIGH CONTENT in 12 probiotic species, with 100 billion probiotic bacteria per capsule and inulin, a prebiotic plant fiber that reaches the intestine indigested and is used as food by friendly bacteria. The combination of probiotics and prebiotics is called symbiotic. BacteFlora GOLD is a symbiotic product.

BacteFlora GOLD usage

BacteFlora GOLD helps to balance and restore the intestinal flora.

The intestinal flora is a complex microbial ecosystem with distinct biodiversity and significant biological activity. It consists of about 500 different friendly and pathogenic species of bacteria, with a total population of about 100,000 billion bacteria.

The balanced intestinal flora, dominated by friendly bacteria, helps maintain health.

Why probiotics

Poor nutrition, modern lifestyle, antibiotic use (either directly or indirectly, e.g. by eating meat from animals that are systematically using antibiotics), diarrhea, smoking, alcohol, contraceptives, chlorine water pollution, environmental pollution, mental and physical stress, radiotherapy, chemotherapy, age and other factors contribute to the disruption of the intestinal flora balance. However, there is a way to protect and restore bowel flora, mainly through the intake of probiotics and prebiotics.

Inulin

BacteFlora GOLD contains inulin, a prebiotic dandelion plant fiber that reaches the intestine indigested and is used as food by friendly bacteria, allowing for an increase in their number.

The benefits of inulin for the human body are many, since it contributes to the absorption of calcium and magnesium and helps to develop friendly bacteria of the intestine, preventing the spread of pathogenes. In addition, the use of inulin does not trigger an increase in triglyceride levels and is considered a suitable substance for diabetics.

Benefits of probiotic and prebiotic intake

 • Protection of intestinal flora from the use of antibiotics
 • Prevention and treatment of diarrhea from gastrointestinal infections, antibiotic use, “diarrhea of ​​the traveler” and other factors.
 • Relieve symptoms of irritable bowel (colitis).
 • Relieve inflammatory and chronic bowel disease
 • Relieve constipation, bloating, gasses.
 • Strengthen defense mechanisms and physical immunity.
 • Decrease in lactose intolerance (dairy products) and other foods.
 • Reduction of increased blood cholesterol.
 • Allergy relief and reduction of dermatopathies.
 • Beneficial action in people suffering from vaginitis, stomatitis, rheumatoid arthritis, diabetes and respiratory problems.

Benefits of probiotic and prebiotic intake

 • Protection of intestinal flora from the use of antibiotics
 • Prevention and treatment of diarrhea from gastrointestinal infections, antibiotic use, “diarrhea of ​​the traveler” and other factors.
 • Relieve symptoms of irritable bowel (colitis).
 • Relieve inflammatory and chronic bowel disease
 • Relieve constipation, bloating, gasses.
 • Strengthen defense mechanisms and physical immunity.
 • Decrease in lactose intolerance (dairy products) and other foods.
 • Reduction of increased blood cholesterol.
 • Allergy relief and reduction of dermatopathies.
 • Beneficial action in people suffering from vaginitis, stomatitis, rheumatoid arthritis, diabetes and respiratory problems.

Composition

Ingredients: Probiotic cultures, inulin (FOS), ascorbic acid (Vitamin C), potato starch, vegetable magnesium stearate, cellulose capsule.

Each capsule contains: 100 billion (100×109) probiotic bacteria (CFU)

 • Bifidobacterium bifidum
 • Bifidobacterium breve
 • Bifidobacterium longum
 • Bifidobacterium infantis
 • Lactobacillus acidophilus
 • Lactobacillus casei
 • Lactobacillus rhamnosus
 • Lactobacillus reuteri
 • Lactobacillus plantarum
 • Lactococcus lactis
 • Enterococcus faecium
 • Streptococcus thermophilus

Inulin (FOS): 110 mg

Dosage

1 capsule daily or as directed by your doctor or pharmacist. It is recommended to take after meal with water.

In case of antibiotic co-administration, to be taken 3-4 hours apart.

The capsule of BacteFlora GOLD can be opened and its contents mixed with water, milk or fruit juice (not hot).

BacteFlora® GOLD is suitable for long-term consumption.

Suitable for people with food allergies and diabetics.

Available in: BacteFlora GOLD ® 10 Capsules

                    BacteFlora GOLD ® 30 Capsules